Steenberg & Louden v Enterprise Inns plc & Andrew Clifford